top of page

Protocol

 Protocol Heropening Horeca  Hemels eten en drinken / Koningsoord De Schalm , en bestaat uit een aantal onderdelen. 

 

Algemene Richtlijnen die gelden voor: horecaondernemers, medewerkers, gasten en leveranciers. 

Specifieke richtlijnen die gelden voor subsectoren in de horeca; restaurants, cafés, hotels, fastservice bedrijven en zaalbedrijven. 

 

1. Uitgangspunt is dat afspraken helder en hanteerbaar zijn voor alle horecaondernemers, medewerkers, gasten en leveranciers.  

2. Horecaondernemers, medewerkers, gasten en leveranciers houden zich aan de richtlijnen van overheid en RIVM.

3. Ondernemers  zijn verantwoordelijk dat de huisregels en de regels van het protocol worden nageleefd. Zij spreken gasten aan bij het niet naleven van de regels. Wanneer gasten de regels niet willen opvolgen en/of weigeren te vertrekken dan schakelt de ondernemer boa’s of andere handhavers in.

4. Uitgangspunt is een beheerste openstelling naar activiteiten en het voorkomen van (te) grote aantallen gasten.  

5. Koninklijke Horeca Nederland, horecaondernemers en overheid communiceren over de afspraken. Horecagelegenheden maken de afspraken zichtbaar:  op de terrassen  bij alle ingangen van de horecavestiging  binnen de horecavestiging.   op website en social media 

 

 

  Protocolbepalingen 

5.1 Algemene richtlijnen:

 1. Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden. Dat geldt zowel binnen als buiten. Dat geldt voor medewerkers, gasten, maar ook afhalers, bezorgers en leveranciers.   

2. Handhaaf met deurbeleid en toezicht op naleving van de regels. DE bedrijfsleider daarvoor eindverantwoordelijk en zal hier iemand voor inplannen.

3. Bij het deurbeleid dient de vragenlijst gebruikt te worden (zie bijlage) Iedere gast dient deze in te vullen en te ondertekenen 

4. Gasten dienen hun handen te desinfecteren bij de pomp die bij de ingang staat voordat ze binnen mogen.

5.  De gasten worden begeleid naar hun tafel door de gastheer/ gastvrouw 

6. Wees extra alert op de regels van sociale hygiëne (voor bedrijven met een Drank en Horecawet vergunning) in relatie tot waarborgen van de 1,5 meter. 

7. Zorg voor maximale bedrijfshygiëne, vooral in de keuken, sanitaire voorzieningen en de pinterminals.

8. Reinig tafels, stoelen en menukaarten grondig als gasten het bedrijf hebben verlaten. WC dient ieder uur gereinigd te worden en de checklist moet afgetekend worden. Tafels / stoelen na gebruik. Pinterminals na gebruik.

9. Instrueer de medewerkers over de hygiënische maatregelen (bv. handen wassen) die zij in acht moeten nemen, voorzie ze van hygiënische hulpmiddelen (bijvoorbeeld desinfecterende middelen en eventueel mondkapjes en handschoenen).

10. Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd.   

11. Medewerkers dienen regelmatig hun handen te wassen en te desinfecteren

12. Er worden handschoenen aangeboden door het berdrijf, dit is niet verplicht. 

 

5. Algemene richtlijnen voor de medewerkers:

1. Als je verkouden bent of griepverschijnselen hebt; blijf thuis en kom niet werken.

2. De hygiëneregels en de procedure rond uitserveren en afruimen aan de gasten uit bij het opnemen van de bestelling. 

3. We werken met een APP (amuse) de gast kan een via de QRcode die op tafel vast zit zelf de bestelling invoeren.

4. De medewerker komt niet aan tafel en hanteert de 1.5 m voor de veiligheid van de gast en zichzelf.

5. Indekken van de tafel zal vooraf gedaan worden.

6. Het uitserveren van gerechten gaat via een transport tafel waar we alles netjes op zullen zetten en waar de gasten  het zelf van af kan pakken. 

7. De glazen / vieze borden kan de gast weer op de tafel terugzetten indien ze een nieuwe gang geserveerd krijgen. Mocht de gast afgerekend hebben dan word de tafel verder afgeruimd en gereinigd. 

8. Wijs zowel gasten als je collega’s er op als de regels niet na worden geleefd.  

 

6 Algemene richtlijnen voor de gasten:  

6. 1. Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers. Maar:  a. aan een tafel mogen maximaal 2 personen  of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten

6.2 . aan de bar mogen geen gasten plaats nemen 

6.3  Op het terras mag je alleen zitten, niet staan. 

6.4 Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt  4. Het horecabedrijf kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten 

6.5 Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op 

6.6 Was bij binnenkomst grondig je handen  

6.7 Was na het toiletbezoek grondig je handen 

6.8 Betaal contactloos (pin of mobiel)  

6.9 Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels van het horecabedrijf en/of de geldende 1,5m regels van de overheid dan kan de toegang tot het horecabedrijf worden ontzegd. Schade die het horecabedrijf lijdt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald. 

 

7 Algemene richtlijnen voor leveranciers 

7.1. Houd 1,5 meter afstand van de medewerkers die de goederen in ontvangst nemen 

7.2. Kom niet aan de deur met verkoudheids- en/of griepklachten. 

7.3. Laad de goederen uit en zet deze op een daar voor aangewezen plaats inclusief pakbon en neem zelf 1,5 meter afstand van deze plek.

7.4 Informeer de ondernemer over de maatregelen die jij als leverancier neemt om besmetting te voorkomen. 

8 Toezicht en naleving van de protocolregels 

8.1 De veiligheid van gasten, medewerkers en leveranciers staat centraal bij onze protocolregels.

8.2 Er zijn voldoende medewerkers aangesteld die verantwoordelijk zijn voor de naleving van het protocol en die dit ook actief controleren.

 

 

bottom of page